Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Ông TRẦN NGỌC THÀNH Pháp Danh Phổ Như Tựu

đã từ trần ngày 14 tháng 9 năm 2016 tại BV Kaiser, Hoa Kỳ

hưởng thọ 78 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Bà Nguyễn Thị Bích Hải và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Ông TRẦN NGỌC THÀNH về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California