Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Thầy AnTôn Phạm Ngọc Vinh

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

vừa từ trần ngày 26 tháng 7 năm 2014 tại California, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 93 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Thầy và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Thầy sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Đà Nam California