Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông Phan Ngô Pháp Danh Nhập Trí

vừa từ trần ngày 19 tháng 4 năm 2014 tại Pasadena, California, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 93 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Cụ Ông Phan Ngô và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà