Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ Ông Phêrô Vũ Ngọc Thủy

Là Nhạc phụ anh Nguyễn Văn Mỹ, Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Đà

vừa từ trần lúc 6:32PM ngày 27 tháng 01 năm 2013 tại Fountain Valley, California

Hưởng thọ 84 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Văn Mỹ & Ánh Tuyết và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà