Phân Ưu:

Chúng tôi nhận được tin buồn

Cụ Ông Vũ Lê Đàm Pháp danh Nhật Luân

vừa từ trần tại Bệnh Viện Fountain Valley,California
ngày 10 tháng 5 năm 2011

Hưởng thọ 87 tuổi

Di quan và an táng tại thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, quận Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
ngày 24 tháng 5 năm 2011

Chân thành chia buồn đến gia đình và Tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà