Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Vũ Ngọc Thủy
Nhũ danh Maria Phạm Thị Mầu

là nhạc mẫu của anh Nguyễn Văn Mỹ
Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Đà

vừa qua đời tại Santa Ana, California
lúc 8:05 tối ngày 20 tháng 1 năm 2010
Hưởng thọ 71 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Văn Mỹ
Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà