THƯ CÁM ƠN

 

                                              Về buổi dạ tiệc gây quỹ yểm trợ

                    Thương Phế Binh VNCH Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 26/11/2010       

 

              Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng chân thành tri ân :

 

             - Quý vị Mạnh Thường Quân và quý vị Dân Cử

             - Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí

             - Quý Đồng Hương và Thân Hữu

 

             Đã tích cực ủng hộ buổi dạ tiệc gây quỹ yểm trợ Thương Phế Binh VNCH

             vùng Quảng nam-Đà Nẵng được thành công mỹ mãn .

       

 

             Trân trọng

 

              Hội Đồng Hương QN-ĐN