Thông Báo

                                          

California ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California xin thông báo:

 

Trong những ngày vừa qua trên diễn đàn phổ biến Email mang danh Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tên (LVD) nói về đời của ông Ngô Kỷ, lời lẽ không lịch sự, làm gây chia rẽ trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nói chung Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng.

 

Để làm sáng tỏ vấn đề, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng chúng tôi xin minh xác chủ trương của hội không bao giờ đề cập đến đời nhân của bất cứ ai trong cộng đồng. Những việc làm vừa qua, t́nh hay cố ư đương sự đă làm tổn hại cho sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta gây sự hiểu lầm giữa Hội Đồng Hương với ông Ngô Kỷ làm giảm uy tín trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền hiện nay.

 

Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng xác nhận cùng ông Ngô Kỷ, những việc làm kể trên không do hội chủ trương như trong email đă đề cập phổ biến.

 

Một lần nữa chúng tôi xin qúy đồng hương cảnh giác về những tin tức sai lạc được chuyển đi qua các diễn đàn.

 

TM. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California

            Hội Trưởng

 

Đoàn Ngọc Đa