Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng trân trọng kính mời Đồng Hương và Thân Hữu tham dự 
         Dạ Tiệc Mừng Xuân Ất Mùi (giá vé ủng hộ $35.00 cho một người) do Hội Đồng Hương Quảng Nam 
         Đà Nẵng tổ chức vào lúc 5:00 chiều ngày Chúa Nhật 08 tháng 03 năm 2015 tại 
         
         Paracel Seafood Restaurant:

         15583 Brookhurst Street
         Westminster, CA 92683
         (Góc McFadden & Brookhurst)
         (Phone: 714-775-3077)

         Chương Trình:

         5:00 PM
         - Tiếp đón Quan Khách, Đồng Hương và Thân Hữu
        
         6:00 PM
         - Nghi thức khai mạc
         - Tế Lễ Cỗ Truyền
         - Lời chào mừng của ông Hội Trưởng Đồng Hương QNĐN
         - Phát hành Đặc San Xuân QNDN
         - Dạ tiệc văn nghệ mừng Xuân và xổ số lầy hên đầu năm

         11:00 PM Bế mạc

        Hội Trưởng
        Đoàn Ngọc Đa

        Liên Lạc: Đoàn Ngọc Đa (714) 747-1567, Nguyễn Hoàng Diệu (714) 467-0119, 
        Trương Công Lập (714) 363-7378, Nguyễn Văn Hùng (714)316-8891, Bùi Như Hải (714) 553-6015, 
        Phan Thanh Thắng (714) 588-5903, Nguyễn Văn Mỹ (714) 454-5718

        Hướng Đi: Đi Fwy 22, lấy lối ra Brookhurst Street, đi về hướng nam khoảng 2 miles 
        qua khỏi McFadden quẹo phải vào parking.