DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ

      DIỄN HÀNH XE HOA TẾT ẤT M ÙI-2015

 

SỐ T.T

          HỌ và TÊN

  SỐ TiỀN

1

Đoàn Ngọc ĐA

$500

2

Hoàng tấn KỲ

$500

3

Trương công LẬP

$300

4

Nguyễn văn MỸ

$200

5

LS Trần Đình ĐỊNH

$200

6

Nguyễn văn KỲ

$100

7

Bùi thị HỒNG VÂN

$200

8

Huỳnh TUẤN

$100

9

 Lê HỒNG SÂM

$100

10 

 Bùi Như HẢI

$100

11

Nguyễn Hoàng DỊÊU

$100

12

Đoàn Ngọc NAM

$100

13

Nguyễn Văn HÙNG

$  50

14

Anh PHONG & Chị HÂN

$100

15

Hồ Văn CHUNG

$  30