DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ

      DIỄN HÀNH XE HOA TẾT QUÝ TỴ-2013

 

SỐ T.T

          HỌ TÊN

  SỐ TiỀN

Check/TiềnMặt

    GHI CHÚ

1

Thầy Trần huỳnh MÍNH

$200.00

Cash

 

2

Hoàng tấn KỲ

$200.00

Cash

 

3

Trương công LẬP

$100.00

Cash

 

4

Nguyễn văn MỸ

$100.00

Cash

 

5

Nguyễn văn Kỳ

$100.00

Cash

 

6

Nguyễn thanh ĐiỄU(Hương)

$100.00

Cash

 

7

Bùi thị HỒNG VÂN

$100.00

Cash

 

8

Phạm văn THUẬN(Mận)

$100.00

Cash

 

9

Đặng phúc NGUYÊN

$100.00

Cash

 

10

Bình tân  (Nguyệt)

$100.00

Cash

 

11

Mục Bùi như SƠN

$100.00

Cash

 

12

Huỳnh TUẤN

$100.00

Cash

 

13

Hội AHCHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng

$100.00

Cash

 

14

 Đoàn Ngọc ĐA

$200.00

Cash

 

15

 Đoàn Ngọc NAM (TQC)

$200.00

Cash

 

16

 Thầy Phạm Ngọc VINH

$100.00

Check

 

17

 Ẩn Danh

$200.00

Cash

 

18 

 LS Trần Đình ĐỊNH

$200.00

Check 

 

19

Ngọc ANH Ngọc LIÊN

$200.00

Cash

 

20

Huỳnh PHƯỚC

$100.00

Cash 

 

21

Đoàn Ngọc ĐÔNG

$100.00

Cash