DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ

      TÂN XUÂN HỘI NGỘ ẤT M ÙI 2015

 

SỐ T.T

          HỌ TÊN

SỐ TiỀN

1

BS Vưu Nam Trân

$100

2

Billy Phương Trần (Cali Home Realty)

$200

3

Hồng Sâm

$  50

4

MS Bùi Như Sơn

$100

5

OB Thái Hạp

$100

6

Thầy Trần Huỳnh Mính

$  50

7

Vân Pharmacy

$200

8

DS Phạm Xuân Dũng

$100

9

OB Hoàng (Oceanside)

$  50

10

OB Nguyễn Văn Nhân (San Diego)

$  50

11

Nguyễn Minh (Cựu GD Nha Hợp Tác   Bộ Nông Nghiệp)

$100

12

OB Đoàn Ngọc Đông

$100

13

OB Trần Văn Căn (Hội Trưởng HAH CHS Trần Quý Cáp)

$100

14

OB Ngô Chính (Chủ Nhân Pacificland Marble & Tile Corp)

$500

15

OB Đổ Văn Túc

$100

16

Vương Minh Nghĩa (Sao Mai)

$100

17

OB Trần Quốc Dũng (Sao Mai)

$100

18

Phạm Ngọc Dũng (VP PND Tax Service)

$100

19

Chị Bùi Hồng Vân

$100

20

Chị Quỳnh Giao (Cố Vấn Câu Lạc Bộ Tìng Nghệ )

$100

21

Phạm Văn Trúc (Arizona)

$100

22

OB Văn Thiệu

$100

23

OB Tsu Cầu

$100

24

Ba Hugo

$100

25

OB Nguyễn Văn Tài

$150

26

Bàn số 7 (Ủng hộ Đặc San)

$  50

27

Don Le CPA

$100

28

Đổ Trọng

$  50

29

LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch CDNVQG Nam Cali)

$100

30

Ần danh

$  50

31

Anh Nguyễn Khanh

$100

32

Một đồng hương Tam Kỳ trúng va ủng cho BTC)

$  50

33

BS Nguyễn Đình Minh Hùng (Trúng số độc đắc ủng hộ cho BTC)

$150

34

OB Trần Van Cao

$100

Tổng cộng

$3,700