DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (12/08/2017)

Nhà Tỷ Phú Hoàng Kiều $5,000
ÔB LS Trần Đình Định $1,000
ÔB Nguyễn Văn Mỹ $3,000
ÔB Hoàng Tấn Kỳ $3,000
NS Đặng Kim Loan $3,000
ÔB Ngô Chính (NewPacific Marble & Tile) $2,000
(& mua ủng hộ vé số $1,000)
Uy Nguyễn (Chủ nhân Teletron) $3,000
(& 1 TV 55-inch cho xỗ số)
ÔB DS Phạm Xuân Dũng $1,000
ÔB Trương Công Lập $1,000
ÔB Nguyễn Hoàng Linh (Chủ nhân Xe Đò Hoàng) $1,000
ÔB Hoàng Thông (Chủ nhân Paracel Seafood Restaurant) $1,000
ÔB Trần Quốc Dũng $300
ÔB Võ Văn Thiệu $200
ÔB Phạm Văn Thuận (BĐQ Nam Cali) $200
ÔB Nguyễn Hoàng Diệu $500
ÔB Phan Thanh Thắng $100
ÔB Huỳnh Tuấn $200
ÔB Vũ Ngọc Trung $200
Phóng Viên Nguyễn Thanh Huy $100
Hội AH CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng $300
ÔB Phan Ứng Thời (Hội Trưởng Hội AH CHS PCT Đà Nẳng) $200
ÔB Đoàn Ngọc Đông $500
ÔB Nguyễn Tuấn $300
Chị Bùi Thị Hồng Vân $300
ÔB Ngô Năm $400
ÔB Lê Minh Tùng $100
ÔB Phạm Nhớ & Kim Nguyên (Chủ nhân NP Trucking Management Inc.) $500
GĐ Diana Lê (CaliHome Realty) $200
Anh Trần Quang Hưng (CaliHome Realty & Calihome Finance) $500
Thầy Thái Doãn Ngà $100
Thầy Trần Huỳnh Mính $200
ÔB Đỗ Xuân Trúc $200
ÔB Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long $200
Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao $100
Thầy Cô Tạ Quốc Bảo $100
Tiệm Vàng Kim Mỹ (San Diego) $300
ÔB Võ Thiệu (CS) $100
ÔB Huỳnh Phước $500
Đoàn Công Lý $30
Đào Lan Phương $20
Trần Ngọc Kim $20
Nguyễn Thị Gái $20
Cựu HS Trung Học Trần Quý Cáp Hội An $100
Võ Trung Trợ $100
Ô Đỗ Đăng Đoan (Minnesota) $50
Mục Sư Bùi Như Sơn $500
ÔB Huỳnh Lộc (Chủ Nhân Vitelecom) $300
ÔB Lê Cường Việt & Vũ Thị Kim Anh $200
ÔB Đoàn Ngọc Đà $200
Ô Nguyễn Quang Trợ (San Jose) $200
Ô Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego) $200
ÔB Hồ Phán $200
Ô Lê Hữu Em (Hội Trưởng HĐH QNĐN Miền Đông Bắc Hoa Kỳ) $200
NOVA Dental (Ái nử KTS Nguyễn Hồng Hà) $500
ÔB Tim Trương $100
ÔB Tony & Ilene Nguyễn (Florida) $50
ÔB Lê Văn Khang & Lâm Nguyễn $200
Trần Thị Như Hiền $100
ÔB Đỗ Trọng $200
ÔB Phan Thanh Tựu $100
ÔB Phạm Kim Hoàng $100
ÔB Lê Phước Lai $40
Một thân hửu ẩn danh $150
ÔB Nguyễn Văn Kỳ $200
ÔB Đoàn Ngọc Nam $100
ÔB Mạc Phi Hoàng $200
Cô Nguyễn Thị Kim Dung (Pennsylvania) $50
Nha Sĩ Bùi Phương Lý $500
ÔB Nguyễn Khắc Cần $100
ÔB Phan Ngọc Cảnh $100
Cô Diệu Lan $20
Hội Ái Hữu Bạc Liêu $100
Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California $200
Hội Ái Hữu Sĩ Quan Thủ Đức $200
Gia đình ÔB Bùi Minh Triết $400
ÔB Bùi Công Hải (Hòa Lan) $200
ÔB Bác Sĩ Phạm Văn Điên $500
ÔB Dương Tấn Lượng $100
Ô Huỳnh Trung $20
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân (Hậu Duệ Viện Bảo Tàng QLVNCH) $200
Bác Sĩ James Việt Trần (Hậu Duệ Viện Bảo Tàng QLVNCH) $100
Nha Sĩ Jenni & Christopher Nguyễn (Hậu Duệ Viện Bảo Tàng QLVNCH) $200
Rex Đặng (Chủ nhân Dang's Air Conditioning) $200
ÔB Bùi Ân & Phượng $200
Anh Minh Đăng (Chủ nhân Piano Bolsa) $500
Anh Ceasar Lã $200
ÔB Tạ Mộng Tân $200
Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California $100
ÔB Phan Ngọc Hải $100
DS Nguyễn Đình Thức $100
Nguyễn Minh Trí $100
ÔB Phan Ngọc Hoành $100
Đại Tá Bác Sĩ Vũ Mai $500
Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định) $200
Nha Sĩ Lê Thị Thanh Hằng $200
Anh Tony Thông Hoàng Cursillo $40
AC Lộc Vân Nguyễn $20
ÔB Đào Tiến Tứ & Phượng $20
AC Nghiêm Hiền $120
ÔB Trần Đức Hòa & Khánh Thi $120
NS Minh Tây & Khánh Thu $120
ÔB. Nguyễn Quang Toản & Phương $50
AC Vũ Ngọc Trung $200
Chị Khanh Tăng $60
ÔB. Vũ Đình Kỷ & Cậy $100
ÔB Knonoff James & Nga $20
AC Lâm Loan Nguyễn $100
ÔB Nguyễn T Tâm & Nga $120
ÔB Nguyễn Văn Truyền $120
Gia đình Quang Oanh $100
GĐ Vũ Tiến Thành& Rosie $160
GĐ Vũ Hưng & Linh $100
GĐ Brian & Kimberly Nguyễn $40
GĐ Vũ Tiến & Kimmie $50
Chị Cao Ngọc Bội $10
ÔB Bùi Xuân Khang & Vân $100
Bác Hoàng Đình Quán $30
Chi Hồng Nguyễn $20
Thành Vũ (Phát Diệm) $10
ÔB Lê Văn Khang $200
AC James Tứ Hoàng $20
Tony & Ilene Nguyễn $50
Bán vé số $2,401
-----------
Tổng Cọng *$45,471
(* Bao gồm một số tiền ăn trong tiền MTQ đóng góp)


Địa chỉ liên lạc:
Hoi Dong Huong Quang Nam Da Nang
P.O. Box 2202
Westminster, CA 92684
Website: http://www.donghuongquangda.org
Email: donghuongquangda@gmail.com