DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (10/12/2017)

ÔB LS Trần Đình Định $1,000
ÔB Nguyễn Văn Mỹ $3,000
ÔB Trần Quốc Dũng $300
ÔB Hoàng Tấn Kỳ $3,000
ÔB Võ Văn Thiệu $200
ÔB Phạm Văn Thuận (BĐQ Nam Cali) $200
ÔB Nguyễn Hoàng Diệu $500
ÔB Trương Công Lập $1,000
ÔB Phan Thanh Thắng $100
ÔB Huỳnh Tuấn $200
NS Đặng Kim Loan $3,000
ÔB Vũ Ngọc Trung $200
Phóng Viên Nguyễn Thanh Huy $100
Hội AH CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng $300
ÔB Phan Ứng Thời (Hội Trưởng Hội AH CHS PCT Đà Nẳng) $200
ÔB Đoàn Ngọc Đông $500
ÔB Nguyễn Tuấn $300
Chị Bùi Thị Hồng Vân $300
ÔB Ngô Năm $400
ÔB Lê Minh Tùng $100
NP Trucking Management Inc. $500
GĐ Diana Lê (CaliHome Realty) $200
Anh Trần Quang Hưng (CaliHome Realty) $500
Thầy Thái Doãn Ngà $100
Thầy Trần Huỳnh Mính $200
ÔB Đỗ Xuân Trúc $200
ÔB Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long $200
Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao $100
Thầy Cô Tạ Quốc Bảo $100
Tiệm Vàng Kim Mỹ (San Diego) $300
ÔB Võ Thiệu (CS) $100
ÔB Huỳnh Phước $500
Đoàn Công Lý $30
Đào Lan Phương $20
Trần Ngọc Kim $20
Nguyễn Thị Gái $20
Cựu HS Trung Học Trần Quý Cáp Hội An $100
ÔB Ngô Chính (NewPacific Marble & Tile) $2,000
ÔB Hoàng Thông (Chủ nhân Paracel Seafood Restaurant) $1,000
Võ Trung Trợ $100
Đỗ Đăng Đoan (Minnesota) $50


Địa chỉ liên lạc:
Hoi Dong Huong Quang Nam Da Nang
P.O. Box 2202
Westminster, CA 92684
Website: http://www.donghuongquangda.org
Email: donghuongquangda@gmail.com