DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (12/28/2016)

ÔB LS Trần Đình Định $1,000
NS Đặng Kim Loan $3,000
ÔB Nguyễn Văn Mỹ $2,000
ÔB Trần Quốc Dũng $500
ÔB Hoàng Tấn Kỳ $500
ÔB Nguyễn Văn Kỳ $200
ÔB Trương Công Lập $1,000
ÔB Phan Thanh Thắng $100
Bà Trần Huyền Trân (Bạc Liêu) $100
NP Trucking Management Inc. $500
ÔB Ngô Năm $300
ÔB Huỳnh Tuấn $200
ÔB Lê Minh Tùng $100
NS Hoài Đinh $500
ÔB Nguyễn Tuấn $300
ÔB Đoàn Ngọc Đông $300
ÔB GS Nguyễn Đình Cường $200
GS Trần Huỳnh Mính $200
ÔB Đoàn Ngọc Nam $100
ÔB Đỗ Xuân Trúc $100
Chị Bùi Thị Hồng Vân $300
Hội AH CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng $500
BS Phạm Văn Điến $500
NS Traci Đoàn (Đoàn Ngọc Đông) $300
Một Cựu HS Phan Châu Trinh (Seattle) $100
Tiệm Vàng Kim Mỹ (San Diego) $220
NS Trương Thị Phương Tú $300
ÔB Lê Hữu Em (Hội Trưởng HĐH QNĐN Miền Đông Bắc Mỹ) $300
ÔB Võ Ngọc Hy (San Diego) $100
ÔB Võ Văn Thiệu $200
Một Thân Hữu Quảng Đà $2,000
ÔB Nguyễn Văn Thông (Newport Coast) $100
ÔB Phan Thanh Tựu $50
ÔB Bùi Ân $300
ÔB Đỗ Kevin (Đỗ Construction) $500
ÔB Trần Đức Hòa $100
ÔB Phạm Văn Thuận (BĐQ Nam Cali) $200
Mục Sư Bùi Như Sơn $400
ÔB Hồ Phán $200
Hội AH CHS Trần Quý Cáp Hội An $100
BS Đặng Thanh Trúc $200
ÔB Nguyễn Hoàng Diệu $200
ÔB Uy Nguyễn (Teletron) 1 55-inch TV cho xổ số
ÔB Đoàn Ngọc Đà $200
Lea & Phong $200
ÔB Nguyễn Hoàng Linh (Xe Đò Hoàng) $500
DS Phạm Xuân Dũng $500
ÔB Ngô Chính (New Pacific Marble & Tile Corp.) 200 Callus Removers
ÔB Phan Ứng Thời (Hội Trưởng Hội AH CHS PCT Đà Nẳng) $200
ÔB Nguyễn Minh $100
ÔB Nguyễn Hồng Hà $100
ÔB Lê Văn Khang $200
Linda Vũ $50
Hằng Vũ $50
ÔB Mạc Phi Hoàng $200
GĐ Diana Lê (CaliHome Realty) $200
Ông Cao Xuân Lê $100
ÔB Hoàng Kiều $3,000
ÔB Phan Ngọc Cảnh $100
ÔB Phan Ngọc Sơn $100
Phụ huynh cháu Thái Nguyễn Việt Đức $100
Vân Pharmacy $300
ÔB GS Tạ Quốc Bảo $100
ÔB Hoàng Đình Quáng $100
Vũ Tiến Thành & Rosie $180
Gia Đình Anh Bùi Như Hải $500
Viện Bảo Tàng Lịch Sữ Quân Lực VNCH $500
Ông Hồ Lê (Chủ Nhân OC Autohaus) $1,000
Ông Tạ Mộng Tân $50
ÔB Nguyễn Thanh Hoài $150
ÔB Huỳnh Lộc (Chủ Nhân Vitelecom) $400
Bà Lê Thị Năm $100
Anh John Nguyễn $100
Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California $100
Bà Jane P Wong $100
Thầy Thái Doãn Ngà $100
ÔB NS Bùi Phương Lý $500
ÔB Nguyễn Đình Sum $50
ÔB Ngô Cúc $50
Trường Excelsius (quyên góp) $367
Lê Cường Việt & Vũ Thị Kim Anh $200
Ông Nguyễn Doãn Hưng $100
Ông Nguyễn Ba $100
Ông Huỳnh Lầu $100
Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ $200
Ông Phạm Long (Hội Truỏng Hội Vĩnh Long) $100
Ông Nguyễn Công Lan (San Jose) $100
Cô Trang Nguyễn $100
Anh Nguyễn Tường Thành $100
Anh Nguyễn Đình Minh Hùng $100
Anh Bùi Vũ Dũng $50
Ông Đỗ Trọng $200
Tiền bán vé số $1,047
NS Minh Tây & Khánh Thu $100
AC Nguyễn Quang Toản & Phương $50
ÔB Khang Lê (An Lạc Funeral Services) $100
ÔB Võ Văn Thiêm $40
ÔB Trần Hạng $30
_______
Tổng Cộng *$31,734
(* Bao gồm một số tiền ăn trong tiền MTQ đóng góp)


Địa chỉ liên lạc:
Hoi Dong Huong Quang Nam Da Nang
P.O. Box 2202
Westminster, CA 92684
Website: http://www.donghuongquangda.org
Email: donghuongquangda@gmail.com