DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (12/03/2015)

 

ÔB LS Trần Đình Định

$1,000

NS Đặng Kim Loan

$2,000

ÔB Nguyễn Hoàng Linh (Chủ nhân Xe Đò Hoàng)

$1,000

In memory of Giuse Nguyễn Thán, Phêrô Ngọc Thủy Maria Phạm Thị Mầu

$2,000

ÔB Hoàng Tấn Kỳ

$500

ÔB Nguyễn Hoàng Diệu

$500

ÔB Trương Công Lập

$500

ÔB Trần Quốc Dũng

$100

ÔB Nguyễn Văn Kỳ

$200

ÔB Nguyễn Công Lang

$200

Hồng Sâm

$100

ÔB Huỳnh Tuấn

$100

DS Bùi Như Hải

$100

ÔB Phạm Văn Thuận (Hội Trưởng

Hội BĐQ California)

$200

Chị Bùi Thị Hồng Vân

$200

ÔB Đoàn Ngọc Đông

$200

ÔB Nguyễn Tuấn

$200

ÔB  Ngô Năm

$200

ÔB Trần Huỳnh Mính

$100

ÔB  Đoàn Ngọc Nam

$100

ÔB  Đỗ Xuân Trúc

$100

Mục  Bùi Như Sơn

$300

ÔB  Văn Khang

$300

ÔB Nguyễn Văn Thông

$100

ÔB  Ngọc Hy (San Diego)

$100

Ô Phan Thiệp

$100

Pharmacy Vân

$200

Một thân hữu Đồng Hương Quảng Đà

$1,000

ÔB Huỳnh  Phước

$200

ÔB Ân  Phượng Bùi

$100

Ô Châu Hưng

$200

Ô  Huỳnh Văn Hu

$100

ÔB Hồng Quang Tân (Tick Tock) 1 đồng hồ hiệu Gucci trị giá $995 cho xổ số  (Tiền bán số $1,784)

$1,784

ÔB Uy Nguyễn (Teletron) 1 Sony 48-inch TV  cho đấu giá ($450) matching tiền bán số ($1,784)

    $2,234

Anh  Nguyễn Văn Hùng (Mua  đấu giá 1 Sony 48-inch TV $450)

 

ÔB  Đỗ Đăng Đôn (Minnesota)

$100

ÔB Phan Thanh Tựu (Redlands)

$50

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan

Châu Trinh Đà Nẵng

$300

NP Trucking Company

$500

ÔB Hoàng Thông (Paracel Seafood Restaurant)

$200

Chị  Đỗ T.  Ngọc

$200

Gia đình ÔB Bùi Minh Triết

 

Bùi Công Hải (Hòa Lan)

$200

Bùi Dũng

$50

Bùi Tố Tâm

$50

Bùi Tố Ngân

$50

Cháu Bùi Văn Chức (Atlanta)

$50

Tommy Le (Encore Interiours)

$50

ÔB  Đoàn Ngọc Đà

$200

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp

$100

Ô Trung Phước & Trung Trợ

$200

BS Nguyễn Chí Vỹ (Hội Tây Sơn Bình Định)

$200

Quả Phụ Khắc Tiển

$50

ÔB  Hồ Phán 

$200

ÔB Mạc Phi Hoàng

$200

Thầy Tạ Quốc Bảo

$100

Vợ cố Bác Lương

$100

Thầy Tịnh Đức

$100

Nguyễn Thị Sâm

$50

ÔB Hoàng Văn Thạc

$100

ÔB Nguyễn Văn Hồng

$50

Một thân hửu Đồng Hương Quảng Đà (Sacramento)

$100

ÔB NS Bùi Phương

$500

Ô Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch Cộng Đồng VN San Diego)

$100

Anh Khắc Truyền

$50

DS Phạm Dũng

$500

Ô Phạm Long (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Vĩnh Long)

$100

ÔB Đại Khiếu

$100

NS  Nguyễn Thị Kim Anh

$135

Cường Điện Lạnh (Pro Refrigeration Services)

$500

Tường Vi

$100

ÔB Hùng

$50

Jane & Brian Wong

$100

BS Alan Trần

$500

Nguyễn Thị Lể

$65

Tâm Nga  Nguyễn

$130

Ngọc Trung

$100

Đức Tiến & Kimmy

$100

Hiển & Thúy Ngô

$125

Dung

$50

Cao Kenneth

$30

Bui C An

$100

Đào N Phương

$30

Đặng Que Rex

$130

Kronoff James & Kim Nga

$30

Trần Đức Hoà

$200

Hội Sinh Viên Quan Thủ Đức

$200

Đại   Nguyễn Hữu Xuân

$100

ÔB Hùynh Phước Lộc

$500

Nhạc Minh Tây

$130

Thân hữu của Trung Tâm Văn Hóa VN

$240

Kevin Phương

$100

Đặng Thi

$40

Nguyễn Tấn Khoa

$100

Ô Don Le

$200

ÔB Đỗ Kevin (Đỗ Construction)

$500

Anh Jeane, chị Thu Nhi, anh Hồng Ngô, chị My Hồng

$200

Julie Trần & Tuấn Hoàng (First Financial Security Insurance Services)

$500

ÔB Đỗ Trọng

$100

ÔB Dương Tấn Lượng

$100

DS  Nguyễn Đình Thức

$100

Anh Tài, Xuân

$200

Tập Thể Chiến Tây Nam

$200

Hoài Thu Đinh

$300

Cháu Thị Kim Anh & Cường Việt

$270

ÔB BS  Nguyễn Đình Minh Hùng

$200

Trang Nguyễn

$200

BS  Nguyễn Quân

$200

Hoa Khiêm & Khánh Vân

$70

Lâm Tuyết Mai

$50

Nga Mìn (Tam Ky)

$100

Nguyễn Thị Phương

$20

Thầy Trần Sướng

$50

 

TỔNG CỘNG

 

(* Bao gồm một số tiền ăn trong tiền MTQ đóng góp)

 

*$22,755