DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (12/26/2013)

 

OB LS Trần Đình Định

$1,000

NS Đặng Kim Loan

$1,000

OB Nguyễn Văn Mỹ

$1,000

OB Hoàng Tấn Kỳ

$400

OB Nguyễn Hoàng Diệu

$300

OB Trương Công Lập

$300

OB Phan Thanh Thắng

$100

Chị Minh Nghĩa

$500

OB Đoàn Ngọc Đông

$300

Anh Nguyễn Văn Kỳ

$200

OB Thiệu

$100

Ẩn danh

$100

OB Trần Quốc Dũng

$300

OB Đỗ Xuân Trúc

$100

OB Đoàn Ngọc Nam

$200

Chị Bùi Thị Hồng Vân

$300

BS Nguyễn A Quốc

$200

Vân Pharmacy

$200

Mục Bùi Như Sơn

$200

Anh Huỳnh Văn Huê

$100

OB Ngô Chính

(Pacific Land Tile & Marble)

$2,000

OB Nguyễn Hữu Thống (Tuy Hòa)

$500

Anh Trần Viết Sang

$50

Anh Nguyễn Quang Trợ

$50

Anh Hồ Văn Chung

$50

Spring Chiropractic

$100

OB Nguyễn Văn Truyền

$100

OB Bùi Xuân Khang

$100

OB Lễ

$50

OB Nguyễn Xuân Hân

$50

Ô. Ngô Như

$20

Gia đình GS Trần Huỳnh Mính

$300

OB Hoàng Thông (Paracel Seafood Restaurant)

$200

Kevin Đỗ (Đỗ Construction)

$500

OB Nguyễn Hồng

$100

OB Nguyễn Tuấn

$100

Trần Phương (Calihome Realty)

$300

Nguyễn Ngọc Liên

$200

Nguyễn Thị Xuân Dung (Galveston,TX)

$1,000

Ô. Đặng Thanh Quang (Tukwila,WA)

$100

Anh Uy Nguyễn (Teletron) 1 TV  40’’ LED cho xổ số

 

OB Phạm Phú Nhớ & Kim Nguyên

$300

OB Phạm Văn Thuận

$200

Chị Chân Anh

$100

Hội Ái Hữu Cựu HS Phan Chau Trinh Đà Nẵng

$240

OB Andy Bùi

$200

OB Thái Thu (North Carolina)

$100

OB Huỳnh Lộc (Vitelecom)

$1,000

OB Nguyễn Hoàng Linh, Chủ nhân hệ thống xe đò Hoàng

$1,000

Cựu Đại Khắc , Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Người Việt Nam Cali

$100

OB Trương Văn Kỳ

$40

Kim Hương

$50

OB NS Bùi Phương

$1,000

OB Huỳnh Phước (HP Realty & HP Finance)

$500

OB Phạm Văn Trúc (Arizona)

$100

OB Bùi Tố Tâm

$100

Ô Bủi Văn Chức (Georgia)

$50

Ô Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Diego

$100

OB Phan Ngọc Cảnh

$100

OB DS Phạm Xuân Dũng

$100

Hồng Sâm

$100

OB Ngọc Hưng

$100

Chị Tuyết Phi

$100

OB Vương Hữu Loan, Hội Trưởng Hội Ái Hữu CHS Gia Long

$100

OB Phạm Long, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Vĩnh Long

$100

OB Trần Đức Hòa

$100

Nga (Diana) (Calihome Realty)

$100

OB Nguyễn Thành Tâm

$200

OB Tiến Thành

$100

OB Flora Guyon

$100

Ô Địch Hữu, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi

$65

Thân Hữu Bị Quốc Gia

$100

OB Trương Liêu

$100

OB Nguyễn Văn Thông

$100

OB Ngọc Hy (San Diego)

$100

OB Mai Sơn

$35

Anh Ngô Cúc

$100

Ẫn danh (bàn số 34)

$50

Anh Hồ , Chủ nhân công ty OC Autohaus

$500

Ô Hứa Trung Lập (Đại diện chiến Đại Tôn

$100

Gia đình Hugo

$100

Mỹ Thương (Sao Mai)

$30

Kiều Hạnh (Sao Mai)

$30

Thanh Vân (Sao Mai)

$40

Nguyễn Thị Trang (Sao Mai)

$50

Văn phòng khai thuế (Brookurst & Harzard)

$200

OB Đỗ Trọng

$100

BS Trần Cao Đệ

$100

Anh Nguyễn Tấn Khoa (Long Beach)

$50

Ẫn danh

$100

Gia đình Như Niệm

$100

Cụ Phúc (trên 95 tuổi không tham dự)

$50

OB Nguyễn Trà

$50

Anh Đỗ Tân Khoa

$50

Người trúng xổ số (Nồi cơm điện)

$20

ÔB Nguyễn Văn Tiến & Nhiên

$30

ÔB Nghiêm & Hiền

$30

Nguyễn Anthony & Kim Oanh

$100

Ô/B James Kronoff & Nga

$30

ÔB Ngô Hiển & Thúy

$25

ÔB Đức Tiến & Kimmie

$100

ÔB Sven Rubin & Dung

$50

Ô Phan Sơn

$40

ÔB Văn Kháng

$25

Đặng Điện Lạnh

$200

Tăng Khanh

$100

OB. Phan Ngọc Hải  (San Jose)   

$50

Anh Nguyễn Huy Lượng

$500

OB Tiến & Quít Nguyễn (Roseville)

$100

Paul Luu

$50

Đình Khang

$70

OB Huỳnh Tuấn

$100

Anh Ch Hiệp & Kim Hằng

$40

Anh Ha Tu

$50

 

------------

 

$23,360

Tiền ủng hộ trong thùng (Donation Box)

$768

Tiền bán giấy số (xổ số)

$1,170

 

-------------

TỔNG CỘNG

$25,298