DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (TPB QLVNCH)

 

Đinh Thị  Như Phước (Pacificland Marble&Tile)

$1,000

 

OB LS Trần Đình Định

$500

 

NS Đặng Kim Loan

$500

 

Teletron (Uy Nguyễn)

1 TV 40 inch cho xổ số

 

Ca Sĩ Phương Hồng Quế

Hát giúp vui không nhận thù lao

 

NS Cindy Trần (Southbeach Dental)

$500

 

Đỗ Construction

$300

 

OB Ngô Hân

$200

 

OB Nguyễn Văn Mỹ (Café Tourane)

$500

 

OB Hoàng Tấn Kỳ

$500

 

OB Nguyễn Hoàng Diệu

$200

 

OB Huỳnh Phước

$500

 

OB Trương Công Lập

$200

 

Mục Buì Như Sơn

$200

 

OB Phan Thanh Thắng

$100

 

OB Huỳnh Tuấn

$100

Chị Minh Nghĩa

$200

OB Đoàn Ngọc Đông

$300

 

NS Bùi Phương

$200

 

Bán coupon cho chợ

$1,000

 

Thiệu (Trường Việt Ngữ)

$300

 

Chị Hồng Vân

(Cho lại từ quà xổ số) $300

 

Vĩnh Thành

(bán CD nhạc)      $75

 

OB Tick Tock

Hệ thống lên giây đồng hồ cho xổ số

 

Anh Trần Quang Hựu (San Jose)

$100

 

Anh Trịnh Xuân Quý

$20

 

OB Đoàn Ngọc Nam

$200

 

OB Thảo

$100

 

OB Trần Đức Hòa

$100

 

OB Nguyên

$50

 

OB Tiến Thành & Rosie

$100

Hội Ái Hữu Cựu HS Phan Châu Trinh

$100

Hội Ái Hữu Cựu HS Trần Quý Cáp

$100

Khung Trời Sao Mai

$100

Hội Tây Sơn Bình Định

$300

Hội Đồng Hương Quảng Ngãi

$420

OB Nguyễn Văn Truyền

$200

Ẩn Danh

$100

Ẩn Danh

$100

OB Hoàng Thông (Nhà Háng Paracel)

$200

OB Don Lê

$100

OB Phạm Ngọc Cẫn

$200

Viettelecom

$500

Thanh Niên Cờ Vàng

$150

O Nguyễn Đình Chính (Canada)

$200

AC Nguyễn Thanh Tâm

$200

AC Đinh Công Sơn

$200

AC Hiễn Bé

$100

AC Thu Nam

$100

OB Nguyễn Ngọc My

$200

OB Hoàng V Thạc

$100

Tuổi Trẻ Yêu Nước

(Bán CD nhạc) $33

Tuổi Trẻ Yêu Nước

$100

Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý

$150

Anh Võ Văn Thành (CHSPCTDN,SQVBDL K18)

$500

 

 

Tỗng cộng   (02/28/2012)

$12,798