Tin tức về việc bán coupon chợ

Hệ thống chợ nhận coupon:

1. Á Châu Supermarket (trước Phước Lộc Thọ) 14942 Moran St, Suite B, Westminter, CA 92683, (714) 843-1818

2. Saigon Supermarket  (Westminster & Brookhurst) 10131 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843, (714) 636-5600

3. Dalat Supermarket (Euclid & Garden Grove) 13075 Euclid St, Garden Grove, CA 92843 , (714) 638-9900

4. Green Farm Market (Magnolia & Edinger) 16042 Magnolia St, Fountain Valley, CA 92708, (714) 843-1818

5. Mom’s Supermarket (Edinger & Euclid) 5111 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, (714) 839-8884

 

Địa chỉ mua coupon:

 1. Hội Đồng Hương Quảng Đà  (Euclid & Lampson) 12460 Euclid St, Suite 200, Garden Grove, CA 92840, (714) 638-2635
 2. Văn pḥng LS Trần Đ́nh Định (Trask & Magnolia Fwy 22 W exit) 9140 Trash Ave, Suite 100, Garden Grove, CA 92708, (714) 894-9700

Hoặc liên lạc:

 1. Đoàn Ngọc Đa            (714) 747-1567
 2. Nguyễn Văn Mỹ          (714) 454-5718
 3. LS Trần Đ́nh Định      (714) 724-7387
 4. Trương Công Lập       (714) 363-7378
 5. Huỳnh Tuấn                (714) 757-7536
 6. Phan Thanh Thắng     (714) 588-5903
 7. Bùi Như Hải                (714) 553-6015
 8. Bú Thị Hồng Vân        (714) 705-5286
 9. Hoàng Tấn Kỳ             (714) 357-8877

 

Quư vị thể liên lạc chúng tôi để mua coupon từ hôm nay (2/19/2012)

 

Tiền lời cho Hội Đồng Hương Quảng Đà: 7% trên số tiền mua  (nghĩa lời $7 trên $100 tiền đi chợ)

 

dụ gia đ́nh anh A đi chợ mỗi tháng $200, tiền chợ một năm: $200 x 12 = $2,400

Tiền lời cho Hội Đồng Hương Quảng Đà: $2,400 * 7% = $ 168 (được lấy từ hệ thống chợtrên)

Như vậy gia đ́nh anh A đă ủng hộ cho Hội Đồng Hương Quảng Đà $168

Nếu như chúng ta 200 gia đ́nh tham dự th́ Hội Đồng Hương Quảng Đà sẽ nhận được $168 * 200 = $33,600.00

Với số tiền nầy Hội Đồng Hương Quảng Đà sẽ giup đỡ được 672 TPB QLVNCH ($50 cho mỗi người)

Chúng tôi sẽ tường tŕnh chi tiết kết quả trong ngày Tân Xuân Hội Ngô năm tới