CÁO PHÓ

 

Gia đ́nh chúng tôi cùng thương tiếc báo tin:

 

Cùng Ông , Bác, Thân Bằng Quyến Thuộc, Nội Ngoại ,

Sui Gia , Thông Gia, Thân Hữu Con Cháu gần xa

 

MẸ,BÀ NỘI,BÀ NGOẠI, BÀ CỐ NỘI,BÀ CỐ NGOẠI

của chúng tôi :

 

          Quả Phụ HOÀNG KIM VINH,

nhủ danh LƯƠNG THỊ KIỀN,

Pháp Danh CHÚC THÀNH

             

          Sinh Năm 1917 tại Quảng Nam,Việt Nam

          Vừa tạ thế lúc 9:45 Sáng, Ngày 23 Tháng 2, Năm 2016

          Nhằm Ngày 16 Tháng Giêng,Năm Bính Thân

          Tại Quảng Nam, Việt Nam. Hưởng Thọ 100 Tuổi

 

          Lễ An Táng lúc 14:00 Chiều Ngày 27,Tháng 2,Năm 2016

          Nhằm Ngày 20 Tháng Giêng,Năm Bính Thân

 

Trưởng nữ:         Hoàng thị Kiền,Chồng Các Con ,Cháu (Việt Nam)

Thứ nữ:               Hoàng thị Tráng Các Con Cháu (Việt Nam)

Trưởng Nam:      Hoàng tấn Kỳ,Vợ Các Con,Cháu (Hoa Kỳ)

Thứ Dâu:             Nguyễn thị Lan Các Con ,Cháu (Việt Nam)

Thứ Nam:            Hoàng quang Thọ,Vợ Các Con (Hoa Kỳ)

Thứ Nam:            Hoàng tấn Trân, Vợ Các Con,Cháu (Việt Nam)

Thứ Nữ:               Hoàng thị Nguyệt,Chồng Các Con,Cháu (Việt Nam)

Út Nữ:                  Hoàng thị B́nh, Chồng Các Con, Cháu (Việt Nam)