CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, thân hữu xa gần:

Bà Cố, Bà Nội, Bà Ngoại, Thân Mẫu, Nhạc Mẫu, Chị của chúng tôi là:

 

Cụ Bà Qủa Phụ LƯU QUANG DIỆU

Nhũ danh Maria Cao Thị Sen

 

Đă mệnh chung ngày 10 tháng 7 năm 2010 lúc 9 giờ 8 phút sáng nhằm ngày 29 tháng 5 năm Canh Dần

tại Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam.

Thượng Thọ 87 tuổi

Tại Việt Nam: Lễ Nhập Liệm và Phát Tang lúc 5 giờ 30 chiều ngày 10.7.2010

Tại Hoa Kỳ: Lễ Phát Tang lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 11.7.2010

Lễ Di Quan và An Táng sẽ cử hành lúc 7 giờ 30 sáng Thứ Ba ngày 13.7.2010

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 

Em: Bà Qủa Phụ Cao Thị Thiệt và con cùng các cháu tại Hoa Kỳ

Em: Cao Hồng Phát, vợ Nguyễn Thị Thu và các con cháu tại Việt Nam và Hoa Kỳ

Em: Cao Thị Thu và các con cháu tại Hoa Kỳ

Em: Cao Trung tại Hoa Kỳ

Trưởng Nam: Lưu Quang Minh, vợ Đoàn Thị Hoa và các con cháu tại Việt Nam

Trưởng Nữ: Lưu Thị Yến, chồng Phan Thanh Thắng và các con taị Hoa Kỳ

Thứ Nam:   Lưu Quang Tuyến, vợ Lê Thị Lệ Chi và con tại Việt Nam

Thứ Nam: Lưu Quang Phúc, vợ Đỗ Thu Hương và các con cháu tạiViệt Nam

Thứ Nữ:  Lưu Thị Kim Anh tại Việt Nam

Thứ Nữ:       Lưu Thị Kim Nga, chồng Nguyễn Ngọc Hải và con cháu tại Việt Nam

Thứ Nam:    Lưu Quang Dũng, vợ Nguyễn Thanh Thùy và các con tại ViệtNam

Thứ Nam:    Lưu Quang Hùng, vợ Trang Thị Kim Loan và các con tại Việt Nam

Cháu Đích Tôn: Lưu Quang Ngọc Đức, vợ Huỳnh Thị Bích và con tại Việt Nam

 

CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG VÀ XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU